Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja styczeń-luty 2021

Zdający w sesji styczeń-luty 2021 mają  możliwość sprawdzenia wyników po zalogowaniu się do serwisu. Informacja o kodzie aktywacyjnym została umieszczona w dzienniku Librus. Informację o wyniku egzaminu można uzyskać również kontaktując się z kierownikiem kształcenia Panią Małgorzatą Ratajczak.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec/lipiec 2021,w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów oraz absolwentów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2021 – do 8 kwietnia 2021r.

Wypełnioną i podpisaną deklaracje przystąpienia do egzaminu można złożyć w sekretariacie szkoły bądź przesłać scan lub czytelne zdjęcie deklaracji na adres mailowy: m.ratajczak@ckziu-elektryk.pl

Formularz deklaracji przystąpienia do egzaminu można pobrać ze strony: https://www.ckziu-elektryk.pl/egzamin-zawodowy/

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content