Strzelanie „mundurowych”

28.10.2021 r. klasa mundurowa 3A LON realizowała kolejne zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. Tym razem uczniowie strzelali z wiatrówek w postawie leżącej oraz uczyli się strzelania z pistoletu pneumatycznego. Wyniki strzelania były bardzo dobre, a dwóch uczniów, Dorian Chmielewski i Aleksander Mackiewicz uzyskali oceny celujące, zdobywając kolejno 46 i 47 punktów na 50 możliwych. Gratulacje.  

Spotkanie z przedstawicielami banku

W dniach 27-28.10 odbył się cykl spotkań z przedstawicielami Alior Bank w Nowej Soli. Tematem przewodnim były  zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z bankowości internetowej, płatności kartami w sieci oraz niebezpieczeństwa wynikające z nieostrożnego przekazywania danych osobowych. Doradcy bankowi zapoznali również uczestników ze specyfiką pracy w bankowości oraz możliwymi ścieżkami kariery zawodowej. W spotkaniach uczestniczyli.

Szkolenie chemiczne mundurówki

29.10.2021 r. był kolejnym etapem szkolenia wojskowego klasy 2A LON w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku. Tym razem główną tematyką zajęć była obrona przeciwchemiczna. W ramach szkolenia mundurowi poznali podstawowy sprzęt rozpoznania chemicznego wykorzystywany na szczeblu pododdziału, taki jak rentgenoradiometr DP-75 i przyrząd rozpoznania chemicznego PChR-54M. Elementem zajęć była również nauka zakładania filtracyjnej odzieży.

Ekomobilna rewolucja – spotkanie z firmą Ekoenergetyka

Fantastyczna, zaangażowana i myśląca „out of the box” młodzież uczy się w  CKZiU „Elektryk” Nowa Sól – tak spotkanie z młodzieżą klas 3 oceniły przedstawicielki firmy Ekoenergetyka z Zielonej Góry. Warsztaty przeprowadzone przez Agatę Kardys i Ksenię Wilaszek dotyczyły kompetencji przyszłości i  planowania kariery, miały również na celu rozbudzić w uczniach zainteresowanie i pasję do.

„Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny”

Tytuł projektu: „Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny” „Сардаки – Кептарі, культурна спадщина Підгалля та Гуцульщини” Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Lider projektu: Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji z Otynia   Partner projektu: Mykytyneckie Liceum z Iwano-frankowska Partnerzy merytoryczni: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Skip to content