„Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny”

„Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny”

Tytuł projektu: „Serdaki vs Kieptary, dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny” „Сардаки – Кептарі, культурна спадщина Підгалля та Гуцульщини” Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Lider projektu: Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji z Otynia   Partner projektu: Mykytyneckie Liceum z Iwano-frankowska Partnerzy merytoryczni: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, Liceum nr 23 im Romana Huryka z Iwano-frankowska, Czas trwania projektu: Data rozpoczęcia projektu: 2021-06-01 Data zakończenia projektu: 2021-10-31 Czas trwania działań: Działanie rozpocznie się 2021-09-26 Działanie zakończy się  2020-10-02 Miejsce realizacji: Powiat Nowosolski, Iwano-frankowsk, Kraków, Ochotnica Dolna i okolice, Cel ogólny projektu: Celem projektu jest pogłębianie dialogu pomiędzy narodami, kulturami i pokoleniami, wzbudzenie wspólnego zrozumienia różnic i podobieństw oraz poszanowania różnorodności kulturowej Polski i Ukrainy w pryzmacie Podhala i Huculszczyzny. Cele szczegółowe projektu:
  • zdobycie wiedzy na temat kultury ziemi górskich w Polsce i na Ukrainie;
  • konfrontacja bogactwa kulturowego, historycznego, mentalnego Podhala i Huculszczyzny w kontekście życia codziennego Polski, Ukrainy, Europy;
  • przełamywanie barier językowych i kulturalnych, zachęcenie uczestników do otwartości, tolerancji ale także do bronienia swojego zdania i asertywności;
  • kształcenie umiejętności pracy w grupie, zbierania, selekcjonowania, prezentacji, analizy materiałów z różnych źródeł;
  • kształcenie umiejętności wykorzystywania telefonów i smartfonów do gromadzenia dokumentacji audio, video, fotograficznej;
  • identyfikacja i rozwój talentów aktorskich, muzycznych, plastycznych młodzieży.
Streszczenie projektu: Grupa ukraińska liczyła 19 uczniów w wieku 14-15 lat, kształcących się w liceach w Iwano-frankowsku, a polska 16 uczniów w wieku 16-19 lat, kształcących się w technikum i liceum w Nowej Soli. Faza przygotowawcza projektu, zrealizowana w Nowej Soli i Iwano-frankowsku, obejmowała przygotowanie merytoryczne i metodyczne opiekunów, konstrukcję narzędzi, realizację ankiet „Na tropach góralszczyzny / huculszczyzny w naszym regionie”, nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami. Działania projektowe będa realizowane we współpracy ze społecznością lokalną gminy Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim: Szkołą Podstawową, Wiejskim Domem Kultury, stowarzyszeniami.  Rezultatami projektu będą: słownik polsko-ukraińsko-podhalańsko-huculski, opracowane zasady gry ”Tropiciele dziedzictwa kulturowego Górali i Hucułów”, prace artystyczne oraz show muzyczno-artystyczne inspirowane przyrodą i kulturą ziem górskich, podaniami i legendami, kwestionariusze oraz wyniki ankiet.  Promocja i upowszechnianie będą realizowane poprzez strony internetowe www.europejskiecentrum.org.pl, www.facebook.com/Mykytyntsischool, www.ifnvk23.wixsite.com/school, www.ckziu-elektryk.pl oraz dedykowane kanały na Youtubie i Facebooku.  
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content