I Konferencja upowszechniająca realizowana w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program Edukacja ”Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”

I Konferencja upowszechniająca realizowana w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program Edukacja ”Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”

 

         Ponad stu uczniów CKZiU „Elektryk” będzie testować rezultaty projektu „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”. W poniedziałek, 25 kwietnia w szkole odbyła się I konferencja upowszechniająca z udziałem Ewy Rawy – Lubuskiego Kuratora Oświaty, Sylwii Wojtasik – członka zarządu powiatu nowosolskiego oraz Natalii Walewskiej-Wojciechowskiej – wiceprezydenta Nowej Soli. Z ramienia partnera projektu – spółki Enea Operator – w konferencji udział wzięła Katarzyna Jarzębińska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich z Poznania oraz Katarzyna Wiśniewska – Kierownik Biura Rekrutacji i Promocji Pracodawcy. Obecni byli również przedstawiciele szkół z: Piły, Bydgoszczy, Poznania, Gorzowa Wlkp., Lubska, Zielonej Góry, Kożuchowa i Nowej Soli.
          W ramach konferencji Sylwia Czaplę z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. wygłosiła referat nt. Roli pracodawców w kształceniu zawodowym. Prelegenci Adam Hoffmann i Sławomir Kalisz przedstawili założenia do autorskich programów: nauczania w zawodzie technik elektryk oraz kursu montażu energetycznego. Zestawy ćwiczeń do nauczania matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem programów matematycznych i symulacyjnych mają stanowić jeden z rezultatów projektu. Beata Zięba z Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentowała możliwości zastosowania programu MATLAB w nauczaniu matematyki i fizyki. Ciekawym produktem projektu mają być dwa filmy interaktywne „Ocena stanu technicznego 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego na podstawie pomiarów” oraz „Ochrona przeciwporażeniowa”. Wykorzystanie filmów interaktywnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych omówił w swoim wystąpieniu Adrian Łapczyński z firmy EPICVR z Krakowa. Ogromne zainteresowanie uczestników konferencji wzbudził pokaz dotyczący wykorzystania aplikacji VR w kształceniu zawodowym przygotowany przez Macieja Wachowiaka z Enei Operator Sp. z o.o. i Filipa Górskiego z Politechniki Poznańskiej. Nauczyciele będą mogli wykorzystywać VR podczas lekcji, wprowadzając uczniów w interakcję z obiektami 3D. Zastosowanie technologii ma pomóc w zwiększeniu zaangażowania i lepszym przyswajaniu wiedzy przez uczniów.
          Na koniec konferencji uczestnicy mieli okazję obejrzeć pracownie specjalistyczne, jakimi dysponuje CKZiU „Elektryk”, w tym pracownię montażu energetycznego zmodernizowaną i wyposażoną w porozumieniu z Eneą Operator Sp z o.o.
          Wypracowane rezultaty projektu zostaną udostępnione dla szkół partnerskich grupy Enea oraz szkół kształcących w zawodzie technika elektryka na podstawie licencji otwartych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji.

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content