MUNDUROWI NA ZAJĘCIACH U PRZECIWLOTNIKÓW

MUNDUROWI NA ZAJĘCIACH U PRZECIWLOTNIKÓW

22.04.2022 r. klasa mundurowa 1A LON zrealizowała swoje pierwsze zajęcia bloku wojskowego w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku. Zasadniczym tematem była łączność wojskowa. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bezprzewodowymi środkami łączności. Poznali zasady przygotowania do pracy ( tzw. strojenie) i pracę na radiostacjach i radiotelefonach. Zaznajomili się również z wyposażeniem wozu dowodzenia ZWD-3. Dodatkową atrakcją była możliwość wejścia do wnętrza samobieżnego zestawu przeciwlotniczego „OSA” i zobaczenia jego wyposażenia, dowiedzenia się o jego parametrach technicznych oraz zasadach działania. W czasie pobytu na sali tradycji jednostki, przedstawiono naszym uczniom historię, tradycje i zadania realizowane przez pułk przeciwlotniczy.      
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content