Staż zawodowy dla uczennic 3 klas technikum ekonomicznego

Staż zawodowy dla uczennic 3 klas technikum ekonomicznego

Właśnie zakończył się 2 tygodniowy  staż zawodowy dla uczennic 3 klas technikum ekonomicznego w ramach akredytacji i złożonego wniosku o budżet w ramach AKCJI 1 (KA121-VET). Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.  Nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 Celem projektu było: wzrost motywacji wśród uczniów z deficytami rozwojowymi do otwartości na europejski rynek pracy, zapewnienie możliwości mobilności edukacyjnej i zawodowej oraz wsparcia edukacji zawodowej i zatrudnienia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie, młodzież z niepełnosprawnościami). Zadania, jakie miałyśmy do wykonania to przygotowanie portfolia prezentacyjnego, którego celem było przedstawienie własnej osoby oraz osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym, a także portfolia dla wybranego zawodu – opierając się o założenia i cele dla edukacji i rynku pracy w Polsce i w Niemczech, opracowanie biznesplanu – jako formy samozatrudnienia. Oba te dokumenty musiały uwzględniać specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Produkt końcowy -efekt wszystkich naszych działań projektowych to zaprojektowanie własnej blogosfery kompetencji cyfrowych dla zawodów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz udostępnienie platformy kompetencji cyfrowych w serwerze blogowym. W pierwszym tygodniu staż zagraniczny odbywał się w Federalnym Zarządzie Dróg Wodnych i Żeglugi w Berlinie, gdzie grupa musiała wykonać dokumenty aplikacyjne: życiorys i list motywacyjny w języku niemieckim. Nad prawidłową realizacją zleconych zadań czuwali wyznaczeni do tego trenerzy, którzy przygotowali i omówili dokumenty, formularze i wzory potrzebne do rekrutacji edukacyjnej i zawodowej  w Niemczech, a następnie nadzorowali ich prawidłowe redagowanie. Oprócz tego zostały przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne z procedury archiwizacji dokumentów. W ramach praktyk odbyłyśmy wizytę studyjną do śluzy w Kleinmachnow: zapoznałyśmy się z zakresem prac i wymagań na określonym stanowisku pracy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, oraz dokonałyśmy oceny opłacalności przedsięwzięcia w konkretnym zawodzie. W wolnym czasie miałyśmy możliwość kulturowego odkrywania ważnych i ciekawych miejsc oraz zabytków w Berlinie i Brandenburgii. Po tygodniowym pobycie w Berlinie kontynuowałyśmy nasz staż w Fürstenwalde w warsztacie kształceniowym. W pierwszym dniu praktyk po oficjalnej inauguracji, zwiedzeniu placówki oraz zapoznaniem się z ofertą kształcenia i stanowiskami pracy do konkretnej nauki zawodu, otrzymałyśmy zadanie wykonanie zestawienia ofert dla mobilnego generatora prądu, który będzie niezbędny niemieckim uczniom podczas ich prac modernizacyjnych w powiecie nowosolskim. Realizacja zadania wymagała umiejętności posługiwania się oprogramowaniem biurowym oraz finansowo-księgowym. W ramach realizacji naszych projektowych zadań odwiedziłyśmy również partnerską szkołę OSZ Oder-Spree. Dyrektor szkoły przedstawił jej strukturę, kierunki kształcenia, a kierownik p. Uwe Straubhaar oprowadził nas po placówce. Uczestniczyłyśmy w lekcji prac biurowych, zwiedziłyśmy pracownie przeznaczone dla przyszłych techników ortopedii, a także uzyskałyśmy informację o programie włączania osób z niepełnosprawnościami do zadań związanych z preorientacją zawodową. Udałyśmy się również na zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej, które stwarzają osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Ostatni dzień praktyk to uroczyste wręczenie przez dyrektora placówki p. Claasa Hübnera certyfikatów zakończenia zagranicznej praktyki oraz przemiłych i bardzo praktycznych upominków. Ostatni dzień mobilności 28.05.2022 to dzień powrotu do Polski. Izabela Rosa, Martyna Perdon (uczestniczki stażu), Iwona Wysocka (opiekun grupy)
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content