Unijny projekt AMTech

Unijny projekt AMTech

Ostatnie dni tegorocznego lata Dyrektor naszej szkoły, Grzegorz Konigsberg, spędził wraz z anglistą, Tomaszem Kowalskim,  w położonej nad Adriatykiem włoskiej Pescarze, na konferencji poświęconej unijnemu projektowi AMTech.  AMTech stanowi konkretną odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw pragnących stać się konkurencyjnymi w przemyśle lotniczym, z naciskiem na bezzałogowe statki powietrzne. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby przyszłych techników oraz przedsiębiorstw. Analizy organizacji unijnych wskazują w swych raportach dotyczących globalnych trendów w sektorze przemysłowym i technologicznym, iż kluczową rolę odgrywać będą drony. Aby wyjść tym trendom na przeciw, projekt wzmocni konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przez odpowiednie dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Uczestnicy projektu zbadają przemysłowe trendy w celu zdefiniowania zawodowego profilu potencjalnego pracownika, jego kwalifikacji i umiejętności względem wytycznych Unii Europejskiej. W konferencji wzięli udział partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Belgii oraz Łotwy. Na spotkaniu omówiono dotychczasowe rezultaty działań, poruszono kwestie budżetowe oraz przygotowano zarys dalszego planu działania. Kolejne spotkanie zaplanowano na styczeń przyszłego roku w Brukseli, natomiast już za dokładnie 12 miesięcy to nasza szkoła będzie gościć naszych zagranicznych przyjaciół.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content