Zakończenie rekrutacji w programie ERASMUS+. Staże zagraniczne uczniów klas mechatronicznych i elektrycznych

Zakończenie rekrutacji w programie ERASMUS+. Staże zagraniczne uczniów klas mechatronicznych i elektrycznych

CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli w 2021r, otrzymało Akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akredytacja obejmuje okres 5 lat. W pierwszym roku akredytacji (2021/2022) szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w wysokości: 62 198,00 EUR. W czerwcu 2022 Elektryk zakończył procedurę  ostatniego etapu rekrutacji dla wniosku złożonego w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w konkursie 2021/2022. Rekrutowani uczniowie klas czwartych technikum elektrycznego i mechatronicznego  CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli od 02.10.2022 będą odbywać staż w WSA Spree-Havel Fürstenwalde. Grupa 13 uczniów wraz z opiekunami zaprojektuje kontener z przeznaczeniem na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie a następnie wydrukuj  na drukarce 3D. Projekt kontenerów zostanie oznaczony kolorem i nazwą dopasowaną do niepotrzebny leków i zużytych baterii opierając się o założenia i cele rynku w Polsce i w Niemczech. Celem zadania będzie doskonalenie umiejętności, rozwiązań w zakresie stosowania nowoczesnych technologii oraz rozwiązań zapobiegających zanieczyszczeniom środowiska i toksyn. Uczestnicy utworzą  stronę internetową firm Polsko – Niemieckich zajmujących się sprzedażą kontenerów zgodnie z klasyfikacją i  rodzajami odpadów w regionie lub okolicy. Stworzą platformę kompetencji cyfrowych w języku polskim i niemieckim. Anna Ziętek
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content