Szkolny etap OWT

Szkolny etap OWT

14 listopada 2022 odbył się etap szkolny XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej, której celem jest rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych w określonym zawodzie i uzyskania odpowiednich kompetencji oraz rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia. We współzawodnictwie uczestniczyli uczniowie klas technikum elektrycznego i mechatronicznego.

Roman Kowalski, Adam Hoffmann

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content