Ogłoszenie rekrutacyjne projektu akredytacji ERASMUS+ nr 1/2023 z dnia 11.01.2023

Ogłoszenie rekrutacyjne projektu akredytacji ERASMUS+ nr 1/2023 z dnia 11.01.2023

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”  ogłasza rekrutację kandydatów do wyjazdu zagranicznego grupy uczniów CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli z PROJEKTU AKREDYTACJI ERASMUS+

Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Wyjazd na staż:  Wasser und Schifffahrtsamt, Berlin Ausbildungswerkstatt Fürstenwalde, Mühlenbrücken 8 B, 15517 Fürstenwalde, Niemcy, planowany jest w terminie od 17.04.2023-28.04.2023 (termin może ulec zmianie)

Warunki uczestnictwa w projekcie jest:

 • spełnienie wymagań zapisanych w regulaminie programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +
 • wypełnienie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i organizacyjnych
 • przystąpienie do oceny kandydata zgodnie z regulaminem projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943, w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +
 • w przypadku osób posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistyczne należy spełnić wymagania zapisane w regulaminie programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +

W wyjeździe weźmie udział:

 • ¾ 8 uczniów z klasy 3BDN (technik budownictwa)
 • ¾ 8 osób, 3GTN (technik reklamy)
 • ¾ 4 osoby, 3ATN (technik elektryk)
 • ¾ 6 osób 3FTN (technik mechatronik)
 • ¾ 3 osoby z klasy 3CTN (technik informatyk)

razem 29 uczniów

W wyjeździe wezmą udział uczniowie, którzy spełnią wymagania zawarte w regulaminie projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 oraz dostosują się do wymagań prawnych i organizacyjnych w zakresie COVID i grypy.

Harmonogram rekrutacji do projektu  2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli

kandydatów do wyjazdu zagranicznego grupy uczniów CKZIU „Elektryk: w Nowej Soli: 8 uczniów z klasy 3BDN (technikum budownictwa), 8 osób, 3GTN (technikum reklamy), 4 osoby, 3ATN (technik elektryk), 6 osób 3FTN (technik mechatronik), 3 osoby z klasy 3CTN (technik informatyk).

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

 • 01.2023 ogłoszenie rekrutacyjne projektu akredytacji ERASMUS+
 • 01.2023 udostępnienie formularza zgłoszeniowego w wersji wydrukowanej – sekretariat CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól lub sala 55 budynek B_Anna Ziętek – formularz zgłoszeniowy (cześć I)- załącznik nr 1 regulaminu rekrutacji projektu
 • 01.2023 Powołanie komisji wyboru kandydatów
 • do 13.02.2023/ do godziny 12:00 dostarczenie przez ucznia do sekretariatu CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól, formularza zgłoszeniowego (cześć I)- załącznik nr 1 regulaminu rekrutacji projektu
 • 02.2023, godzina 08:00 Testu kompetencji języka niemieckiego, miejsce: sala 55B, 54B w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli 8:00 (opiekun: Anna Ziętek, Agnieszka Schuster )
 • 02.2022, godzina 08:00 – Testu kompetencji zawodowych z przedmiotów zawodowych dla danego zawodu, którego projekt dotyczy, miejsce: sala 55B, 54B w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli 8:00 (opiekun: Anna Ziętek, Agnieszka Schuster)
 • 02.2022, godzina 8:00 – Test osobowościowy, miejsce: sala 55B, 54B w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli 8:00 (opiekun: Anna Ziętek)
 • 02.2022 Test krajoznawczy 8:30, miejsce: sala 55B, 54B w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli 8:00 (opiekun: Anna Ziętek, Agnieszka Schuster)
 • do 28.02.2023 Ocena kandydatów przez powołaną komisję (sprawdzenie testów, wpisanie wyników i ocena kandydatów)
 • 03.2023 Ogłoszenie listy kandydatów i listy rezerwowej
 • 03.2023 Kandydaci, osoby zakwalifikowane zgodnie z ogłoszoną listą składają pozostałe wymagane dokumenty rekrutacyjne: załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5
 • 03.2023 Rezerwacja miejsc noclegowych w Niemczech i rezerwacja transportu
 • 03.2023 Ubezpieczenie uczestników
 • 03.2023 Karta wycieczki – koordynator projektu
 • do 03.04.2023 sprawdzenie dokumentacji uczestnika – przez koordynatora projektu, czyli ważnego dowodu osobistego lub paszportu, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • do 10.04.2023 sprawdzenie dokumentacji uczestnika – przez koordynatora projektu dokumentacji zgodnej z wymaganiami prawnymi i organizacyjnymi w zakresie COVID i grypy organizacji przyjmującej i wysyłającej
 • 04.2023 (niedziela) wyjazd uczestników na staż – Fürstenwalde

A. Ziętek

https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content