Ogłoszenie rekrutacyjne projektu akredytacji ERASMUS+ nr 2/2023 z dnia 11.01.2023

Ogłoszenie rekrutacyjne projektu akredytacji ERASMUS+ nr 2/2023 z dnia 11.01.2023

Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”  ogłasza rekrutację kandydatów do wyjazdu zagranicznego grupy nauczycieli CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli (osób towarzyszących uczestnikom) z PROJEKTU AKREDYTACJI ERASMUS+ Projekt: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Wyjazd w ramach projektu: Wasser und Schifffahrtsamt, Berlin Ausbildungswerkstatt Fürstenwalde, Mühlenbrücken 8 B, 15517 Fürstenwalde, Niemcy, planowany jest w terminie od 17.04.2023-28.04.2023 (termin może ulec zmianie) Warunki uczestnictwa w projekcie jest:
 • spełnienie wymagań zapisanych w regulaminie rekrutacji nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elektryk” w Nowej Soli
 • wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
 • przystąpienie do oceny kandydata zgodnie z regulaminem projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943, w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +
W wyjeździe weźmie udział:
 • ¾ 1 nauczyciel języka niemieckiego
 • ¾ 1 nauczyciel przedmiotów budowlanych
 • ¾ 1 nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
Harmonogram rekrutacji nauczycieli do projektu  2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli kandydatów do wyjazdu zagranicznego z grupą uczniów CKZIU „Elektryk. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego
 • 01.2023 ogłoszenie rekrutacyjne projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943
 • 01.2023 udostępnienie formularza zgłoszeniowego w wersji wydrukowanej – sekretariat CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól – załącznik 1 Kwestionariusz ankiety do akredytacji 2, nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943
 • do 13.02.2023 do godziny 12:00 dostarczenie przez nauczyciela do sekretariatu CKZiU „Elektryk” w Nowej Soli, ul. Kościuszki 28, 67-100 Nowa Sól, kwestionariusza ankiety do akredytacji 2, nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 (załącznik nr 1)
 • 02.2023 Ogłoszenie listy kandydatów i listy rezerwowej. Informacja wysłana za pomocą dziennika librus do kandydatów
 • 03.2023 Rezerwacja miejsc noclegowych w Niemczech i rezerwacja transportu
 • 03.2023 Ubezpieczenie uczestników
 • 03.2023 Karta wycieczki – koordynator projektu
 • 04.2023 wyjazd uczestników 15517 Fürstenwalde, Niemcy
od 17.04.2023-28.04.2023 (termin może ulec zmianie) – mobilność uczestników
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content