SPOTKANIE MUNDUROWYCH W WĘDRZYNIE

SPOTKANIE MUNDUROWYCH W WĘDRZYNIE

21.02.2023 r. Lubuskie Kuratorium Oświaty zorganizowało w Wędrzynie, w jednej z jednostek 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej spotkanie przedstawicieli szkół, które w naszym województwie prowadzą klasy mundurowe. Szkołę reprezentowali Panowie, Sławomir Kalisz i Lesław Urbanowski. W swoich wystąpieniach nasi nauczyciele przedstawili zebranym  funkcjonowanie klas mundurowych w szkole, tj. system nauczania oraz osiągnięcia w różnego rodzaju zawodach, udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych i innych przedsięwzięciach. Następnie odbyła się prezentacja najnowszej wersji strzelnicy wirtualnej „Wisła” – podobnego systemu jakim dysponuje nasza szkoła. Po części oficjalnej i smacznej, wojskowej grochówce  odbył się pokaz sprzętu i trenażerów, jakie znajdują się na wyposażeniu brygady.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content