OBCHODY DNIA ZWYCIĘSTWA

OBCHODY DNIA ZWYCIĘSTWA

8 maja delegacja szkoły z Panem Dyrektorem na czele, poczet sztandarowy i uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego wzięli udział w miejskich obchodach 78 rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej. Po odegraniu hymnu państwowego i przemówieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jarosława Suskiego, uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bohaterom Walk o Polskę.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content