OBCHODY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

OBCHODY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

01.09.2023 r. w samo południe delegacja szkoły w osobach Pana Dyrektora Grzegorza Königsberga i Pana Lesława Urbanowskiego wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 84 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po odegraniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Iwona Brzozowska, starosta naszego powiatu. Następnie delegacje urzędów, organizacji i szkół złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Bohaterom Walk o Wolność”. Uroczystość uświetniła muzycznie nasza orkiestra dęta. Lesław Urbanowski
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content