ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

4 września 2023 roku odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu hymnu, w czasie którego wciągnięta została na maszt flaga państwowa, głos zabrał Dyrektor Szkoły. Powitał zaproszonych gości, wszystkich nauczycieli i uczniów, a szczególnie gorąco pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele naszej armii w osobach ppor. Pauliny Ludwicek z 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego, ppor. Marka Franka z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu i ppor. Łukasza Kisielewskiego z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W części oficjalnej został również odczytany list Ministra Obrony Narodowej skierowany do uczniów klas mundurowych, a do uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego w szczególności. W kolejnej części uroczystości wicedyrektor ds. opiekuńczo-wychowawczych Pan Sławomir Kalisz przedstawił zebranym wychowawców i uczniów klas pierwszych. Zbiórkę zakończyło wyprowadzenie sztandaru naszej szkoły. Lesław Urbanowski
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content