SILICON SAXONY – NAJWIĘKSZA NIEMIECKA SIEĆ HIGH-TECH

SILICON SAXONY – NAJWIĘKSZA NIEMIECKA SIEĆ HIGH-TECH

Ważnym krokiem w naszej wymianie zawodowej jest zainicjowana w 2022 roku współpraca z Silicon Saxony,  zarejestrowanym stowarzyszeniem branżowego saksońskiego przemysłu mikroelektroniki, półprzewodników, fotowoltaiki i oprogramowania z siedzibą w Dreźnie  w Niemczech.  Zrzeszające ok.500  firm członkowskich zatrudniających około 50 000 osób stowarzyszenie określa się jako największą sieć zaawansowanych technologii w Saksonii i jeden z największych klastrów  mikroelektroniki i IT w Niemczech i Europie. Członkami stowarzyszenia są nie tylko firmy, ale także instytuty badawcze, uniwersytety i uczelnie. 22.09.2023 spotkaliśmy się z jego pracownikami celem omówienia możliwości odbywania praktyk naszych uczniów kształcących się w profilach zawodowych: technik mechatronik, technik urządzeń i systemów  energetyki odnawialnej, technik budownictwa z uwzględnieniem działań ukierunkowanych na szeroko rozumiane pojęcie industry 4.0, programowanie SPS, sterowniki PLC, robotykę, a także wiele innych. Efektem rozmów jest propozycja partnera niemieckiego przygotowania oferty będącej odpowiedzią na nasze zapytanie i dopasowanej do profilu zawodowego uczniów. Mamy nadzieję już wkrótce uatrakcyjnić ofertę kształcenia zawodowego dla kolejnych profili zawodowych. Iwona Wysocka
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content