#ErasmusDays! w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli, 10 października 2023

#ErasmusDays! w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli, 10 października 2023

Przez 6 dni, między 9 a 14 października 2023 roku, na całym świecie  organizowane są spotkania, wystawy oraz debaty promujące europejską mobilność  programu Erasmus+. Nasza szkołą po raz pierwszy weźmie udział w wydarzeniu #ErasmusDays! i #ErasmusDaysPoland. W dniu 10.10.2023 w budynku B w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli będzie można obejrzeć rezultat projektu mobilności. Zapraszamy na kolorową wystawę fotograficzną, która przedstawi pobyt i działania uczestników mobilności programu Erasmus+. Uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele będą mieli możliwość obejrzeć rezultaty projektu uczniów szkoły w ramach wykonanego zadania: włączenie i różnorodność, ochrona środowiska i edukacja cyfrowa w nauczaniu. Kolorowa wystawa zdjęć przedstawi innowacyjny projekt kontenera na przeterminowane lub niepotrzebne leki i użyte baterie. Na zdjęciach zaprezentowany zostanie folder kształcenia zawodowego opracowany w oparciu o ścieżki kształcenia  w Polsce i w Niemczech, tak aby zapewnić promowanie wspólnej edukacji włączającej. Przedstawiony zostanie innowacyjny projekt ławeczki ekologicznej dla ścieżek rowerowych z ładowarkami dla telefonów i z  tabliczką brajlowską. Projekt ławeczki wykonany został z zużytych śmigieł wiatraków i stanowi innowacyjne rozwiązanie w Polsce i w Niemczech dotyczące kwestii środowiska. Społeczność  szkolna CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli po obejrzeniu wystawy fotograficznej będzie miała możliwość wymiany poglądów i merytorycznej dyskusji dotyczącej mobilności osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content