Nowy projekt ERASMUS+ rusza od 15.10.2023

Nowy projekt ERASMUS+ rusza od 15.10.2023

    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało dofinansowanie na realizację projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671 w wysokości 56 574,00 euro. Dofinansowanie zapewni w roku szkolnym 2023/2024 realizację programu Erasmus+ na rzecz mobilności uczniów i nauczycieli. Rekrutacja naszych uczniów na rok szkolny 2023 do programu Erasmus+ została zakończona. Uczniowie Naszej szkoły od 15.10.2023 pojadą na dwutygodniowe staże do firmy SYSTEMA Systementwicklung Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH Manfred-von-Ardenne-Ring, Drezno, Niemcy. Grupa 8 uczniów w ramach mobilności będzie doskonalić umiejętności stosowania nowoczesnych technologii. Uczniowie przed wyjazdem na staż  omówili z koordynatorem projektu zakres zadań projektowych oparty o zasadę włączenia i różnorodności oraz zasadę działania nienaruszającą równowagę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko. Zadaniem uczestników stażu, będzie  przygotowanie platformy promowania innowacji i wymiany najlepszych praktyk w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego w branży elektrycznej i budowlanej na pograniczu polsko-niemieckim. Uczestnicy mobilności przygotują portfolio prezentacyjne, którego celem będzie przedstawienie osiągnięć w określonym kontekście zawodowym i osobistym. Portfolio prezentacyjne będzie wspierać uczniów z dysfunkcjami. Podsumowaniem stażu będzie przygotowana blogosfera kompetencji cyfrowych dla zawodów – e platforma kompetencji cyfrowych.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content