Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

  10 października 2023 roku w hali sportowej o godzinie 12.00 rozpoczęło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczniowie klasy liceum oraz technikum złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Klasa liceum  (Odział Przygotowania Wojskowego) złożyła ślubowanie na proporzec klas mundurowych. Swoje ślubowanie złożyli również nauczyciele, którzy zostali pasowani przez Dyrektora na wychowawcę klasy pierwszej. W tym dniu również obchodzono święto Patrona klas liceum i technikum prof. Włodzimierza Krukowskiego. Klasy pierwsze obejrzały w Auli szkoły film o patronie a następnie podczas uroczystości ślubowania zostały złożone wiązanki kwiatów pod popiersiem patrona. Ostatnim elementem uroczystość było wręczenie stopni awansu dla uczniów klas mundurowych. Na uroczystość przybyło wielu gości w tym Starosta Nowosolski, przedstawiciela Wojska Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej oraz wielu rodziców.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content