KURS PIERWSZEJ POMOCY

KURS PIERWSZEJ POMOCY

  We wtorek 14 listopada w naszej szkole Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze przeprowadziła bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadzili ratownicy medyczni, pan Marcin Gałecki i pani Maria Chwalisz. Szkoleniem zostały objęte klasy 3A LON i 2A TN, dla których było to doskonalenie umiejętności nabytych w czasie zajęć w ramach EdB. W pierwszej części zajęcia dotyczyły kwestii sprawdzania stanu poszkodowanego i wzywania pomocy. Zasadniczą częścią było jednak przypomnienie uczniom zasad wykorzystania defibrylatora AED oraz doskonalenie umiejętności wykonania zewnętrznego masażu serca. Każdy z uczniów musiał wykonać jeden cykl ratujący życie, czyli 100 uciśnięć mostka w ciągu minuty. Wykonanie tych czynności w rytm muzyki umożliwiło zachowanie odpowiedniej częstotliwości uciśnięć. Wykorzystanie elektronicznych fantomów pozwoliło szkolonym poznanie popełnionych błędów. Należy wierzyć, że po szkoleniu doskonalącym, w sytuacji zagrożenia życia innego człowieka nasi uczniowie będą w stanie udzielić skutecznej pomocy.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content