Komunikat Dyrektora szkoły

Komunikat Dyrektora szkoły

Informuję, że Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2024 roku dokonała zmian w zapisach Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (uchwała numer 1/43130/2024). Aktualny statut został opublikowany na stronie internetowej szkoły (ckziu-elektryk.pl) w zakładce dokumenty szkoły. Dyrektor CKZiU „Elektryk” Grzegorz Königsberg
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content