SZKOLENIE CHEMICZNE MUNDUROWYCH

SZKOLENIE CHEMICZNE MUNDUROWYCH

  Po zajęciach teoretycznych dotyczących m.in. zachowania się po użyciu broni masowego rażenia, uczniowie drugiej klasy OPW zrealizowali zajęcia praktyczne. Na ośrodku szkolenia 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku ćwiczyli zakładanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami. Dowiedzieli się jak prawidłowo zakładać wojskową maskę przeciwgazową MP-6 oraz filtracyjną odzież ochronną (FOO). Po krótkim treningu czynności te zaliczali na ocenę, zgodnie z wojskowymi normami szkoleniowymi. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem. Sukcesem mundurowych było to, że wszyscy zaliczyli te ćwiczenia i to w zdecydowanej większości z czasami dużo niższymi niż wymagane normy.
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content