Promocja akredytacji ERSMUS + i otrzymanego dofinansowania na realizację projektu w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli

Promocja akredytacji ERSMUS + i otrzymanego dofinansowania na realizację projektu w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli

Uczniowie klas 4 GTN Techniku Reklamy na zajęciach zawodowych, przygotowali plakaty i zaproszenia na III Konferencję Programu Erasmus + w celu promocji akredytacji projektu. Przygotowanie i otrzymane zaproszenia i plakaty promujące akredytację, za zgodą uczniów klasy 4 Technikum Reklamy wezmą udział w konkursie szkolnym. Dyrekcja CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli, wybierze zaproszenie i plakat, promujący w roku 2024 otrzymane dofinansowanie na realizację zadań projektowych ERASMUS+, w CKZIU „Elektryk” w Nowej Soli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli otrzymało akredytację na okres 5 lat. W programie Erasmus+ uczniowie szkoły, zdobywają praktyczne doświadczenie oraz podwyższają umiejętności językowych. Odbywają staże zagraniczne w przedsiębiorstwach i w placówkach kształcenia/szkolenia zawodowego w Niemczech.  Do udziału w programie Erasmus+ uprawnienie są także nauczyciele kształcenia i szkolenia zawodowego ramach obserwacji pracy (job shadowing).
  • Przyznane dofinansowanie na realizację projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007683 w I akredytacji: 62 198,00 EUR (liczba uczestników: 34 uczniów i 5 nauczycieli) – rok szkolny 2021/2022
  • Przyznane dofinansowanie na realizację projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 w II akredytacji: 49 590,00 EUR (liczba uczestników: 29 uczniów i 3 nauczycieli) – rok szkolny 2022/2023
  • Przyznane dofinansowanie na realizację projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000118671 w III akredytacji: 56 574,00 EUR (liczba uczestników: 4 nauczycieli w ramach obserwacji pracy (job shadowing) i 24 uczniów szkoły i 3 nauczycieli) – rok szkolny 2023/2024
Zapraszam do obejrzenia przygotowanych i otrzymanych od uczniów klasy 4GTN zaproszeń i plakatów promujących akredytację Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Agnieszka Schuster i Anna Ziętek    
https://ckziu-elektryk.pl

Pin It on Pinterest

Skip to content